Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij streven ernaar de privacy van onze klanten te beschermen.
Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken.

Het betreft gegevens die u kunnen identificeren, zoals u naam, e-mailadres, adres of andere contactgegevens die u ons verstrekt wanneer u zich bij ons inschrijft of ingeschreven heeft.
Dierenkliniek Animo, gevestigd aan Laan van Meerdervoort 642, 2564 AL te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dierenkliniek Animo
Laan van Meerdervoort 642
2564 AL Den Haag
Telefoon: 070-3680729

Laura ten Berge is de Functionaris Gegevensbescherming van Dierenkliniek Animo.
Zij is te bereiken via dkanimo@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenkliniek Animo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact op met ons via dkanimo@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenkliniek Animo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief of belangrijke informatie
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om desgewenst goederen en/of diensten bij u af te leveren
 • Dierenkliniek Animo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenkliniek Animo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de dierenkliniek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenkliniek Animo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om de activiteiten uit te voeren die in deze Privacyverklaring staan, tenzij anderszins aan u meegedeeld of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Delen persoonsgegevens met derden

Dierenkliniek Animo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid jegens uw gegevens. Dierenkliniek Animo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.